Slide background
Slide background

Muzische didactiek in 13 hoofdstukken


1 VISIE
Je staat stil bij de eigenheid en kwaliteit van muzisch werken en de grondhouding.


2 BOUWSTENEN
Je ontdekt de basiselementen uit de kunsten, de eigenheid van elk muzische domein.


3 WERKVORMEN
Je maakt kennis met de werkvormen en technieken, hoe je ideën kan vormgeven.


4 ONDERWERPEN
Je speurt door betekenisvolle en inspirerende onderwerpen voor leerlingen.


5 CONCEPT
Je leert de didactische waarde van het muzisch concept benutten.


6 OPDRACHT
Je leert sterke en uitdagende muzische opdrachten bedenken en formuleren.


7 CREATIVITEIT
Je ontdekt wat creativiteit betekent en hoe je het kan uitlokken.


8 BESCHOUWEN
Je krijgt houvast om het beschouwen te integreren en een beschouwend gesprek te voeren.


9 OPBOUW
Je leert een procesgerichte muzische activiteit opbouwen


10 INTEGRATIE
Je onderzoekt hoe je geïntegreerd kan werken in en met muzische vorming.


11 KLIMAAT
Je verkent verschillende krachtige manieren om te werken aan een muzisch school- en klasklimaat.


12 EVALUATIE
Je leert muzische processen en producten te evalueren.


13 LEERLIJN
Je maakt kennis met een manier om samenhang te creëren in het muzische aanbod.


Deze blog biedt aanvullende lesmaterialen, extra inspiratie en veel mediabronnen.