Schrijven_900_450_90_s_c1_smart_scale

verwerkingsopdracht 6.1

In deze opdracht (pag. 315) moet je het doel van de opdracht selecteren.

Beeld: aardkleuren

Overleg per groepje hoe je aardkleuren (oker, sienna …) kan maken. Kom dit aan de leerkracht vertellen en kies je kleuren. Daarna mag je eens proberen om drie aardkleuren te maken. Reflecteren en verwoorden (de leerlingen moeten nadenken en uitleggen hoe ze de aardkleuren maken)

Dans: tijd, kracht en ruimte

Voer je bewegingsreeks (uit de vorige opdracht) vier keer uit: de eerste keer gewoon, daarna zoek je een variatie in tijd, daarna in de ruimtegebruik en ten slotte in kracht. Dit presenteer je aan de rest van de klas. vormgeven (de leerlingen maken keuzes hoe ze dit zullen doen)

Media: wie is het?

Sta met de helft van de klas bij de tv. De andere helft probeert iemand in beeld te brengen  met de camera door verschillende details te laten zien. De eerste groep raadt. experimenteren (leerlingen onderzoeken hoe ze details van iemand in beeld kunnen brengen)

Woord: dominostenen

Speel het gewone dominospel. Haal de dubbele stenen eruit. Straks gaan jullie halve zinnen maken en ze met het dominosysteem te verwerken. opwarmen (eerst het spel spelen om de manier van werken te verkennen), erin komen.

Muziek: ritmes imiteren

De leerkracht klapt een eenvoudig ritme in zijn handen. De leerlingen staan in een halve cirkel en klappen het ritme na. Technisch oefenen (de leerlingen oefenen het correct overnemen van een ritme)

Drama: personages

De leerlingen spelen 1,2,3 –piano met verschillende personages. Exploreren en fantaseren (ze onderzoeken hoe ze in het spel een personage kunnen spelen, ze verbeelden dat ze iemand anders zijn).